ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่ม 5 แสนล้าน แก้ปัญหาโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชนทุกสาขาอาชีพ


1071
1071 points

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพิ่ม วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

โดยมีการระบุว่าจะนำเงินกู้มาใช้ดังนี้

1. แก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ยังมีการระบุแผนงานและโครงการ และหน่วยงานที่จะได้รับวงเงินไปดังนี้

1. ใช้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา วัคซีน การวิจัย ปรับปรุงสถานพยาบาล สำหรับผู้ติดเชื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข / หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วงเงิน : 30,000 ล้านบาท

2. ใช้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ให้ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจอยู่ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงการคลัง / หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วงเงิน : 300,000 ล้านบาท

3. ใช้เป็นค่าใช้จ่าย แผนงานหรือโครงการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงการคลัง / หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วงเงิน : 170,000 ล้านบาท


Like it? Share with your friends!

1071
1071 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

Comments

comments